Home » Archive

Školáci

Školáci »

[15 Sep 2012 | No Comment | ]

Stráví vaše dítě doma minimálně hodinu denně nad učebnicemi? A přesto máte pocit, že jeho snaha neodpovídá jeho školním výsledkům? Možná, že je na čase přehodnotit přístup vašeho potomka ke studiu, neboť často nemusí vědět, jak se správně učit.
Efektivnější přístup ke studiu
Pokud jako rodič chcete, aby vaše dítě nosilo ze školy pouze dobré známky, zkuste mu pomoci s tím, aby zefektivnilo svůj přístup k učení. Stačí, když bude dodržovat pár základních pravidel.
1. Optimální doba k učení
Ta nejvhodnější doba k učení je mezi třetí a pátou hodinou odpolední, kdy u dítěte kulminuje schopnost soustředit …

Školáci »

[9 Sep 2012 | One Comment | ]

Zkratka ADHD, která vychází z terminologie Americké psychiatrické asociace, označuje syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou. Tímto syndromem trpí děti, které jsou nepozorné, nadměrně aktivní a často impulzivní.

Problémy s udržením pozornosti
Pro děti, které trpí syndromem ADHD, je typická porucha pozornosti, která se projevuje obzvlášť tím, že se nechají snadno rozptýlit vnějšími podněty a mají problémy s nasloucháním a s plněním pokynů. Tyto děti se dále potýkají s tím, že příliš nedokážou zaměřit a udržet pozornost, velkým problémem pro ně je i soustředit se na úkol a dokončit jej.
Je pro ně rovněž typické to, že podávají …